Hysbysebu

Dyma brisiau hysbysebu Papur Pawb:

Bocs bach: £5
1/8 tudalen: £25
1/4 tudalen: £60
1/2 tudalen: £100
Tudalen llawn: £200

Gosod ‘insert’ mewn un rhifyn:
Nid er elw/lleol: £15
Masnachol: £40

Hysbysebion parhaol:
Bocs bach: £30 am 10 rhifyn
1/8 tudalen: £50 am 10 rhifyn

Cysyllter â:
Trish Huws: 01970 832076, huws2huws -at- hotmail -dot- com