Pennawd Papur Pawb

Papur Bro hynaf Cymru

Sefydlwyd
1974

Croeso i wefan
Papur Pawb

Papur bro ardal Ceulanamaesmawr, Ceredigion
yn cynnwys Tal-y-bont, Bontgoch, Taliesin,
Tre'r Ddol, Ffwrnais, Eglwysfach a Glandyfi

golygydd@papurpawb.com

ôl-rifynnau cymdeithas tîm cynhyrchu hanes  

 Facebook Mae Papur Pawb ar Gweplyfr/Facebook
Os am ymateb i straeon yn y papur, dyma'r lle i fynd
(Bydd rhaid i chwi fod wedi cofrestru ar Facebook)

Prisiau hysbysebu yn Papur Pawb
Bocs bach cyffredin – £30 am 10 rhifyn, £3 am un
1/8 tudalen – £50 am 10 rhifyn, £25 am un.
1/4 tudalen – £60 am un rhifyn.
1/2 tudalen - £100 am un rhifyn.
Cysyllter â:
Trish Huws, Llwyn-Onn, Tal-y-bont (01970) 832076

Prisiau gosod "insert" mewn un rhifyn

Elusennol neu lleol – £10-£15
Masnachol – £40

Gellir prynu Papur Pawb yn y llefydd canlynol:
Garej Davmor Tal-y-bont,
Siop Spar Tal-y-bont,
Y Llew Gwyn Tal-y-bont
Siop Cynfelyn
Siop Spar Bow Street
Swyddfa'r Post Penrhyncoch,
Siop Spar Waunfawr
Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth
Siop y Pethe Aberystwyth
Inc Aberystwyth

Tanysgrifiad blwyddyn (drwy'r post) – £12

Cyhoeddir gan Gymdeithas Papur Pawb
gyda chymorth
Llywodraeth Cymru
Argreffir yn Y Lolfa, Tal-y-bont.

Dolenni

Golygydd

Papur
Pawb
Sain

Casgliad y Werin
(lluniau)

Tabl amser
bysiau

Tal-y-bont

Tal-y-bont
ar
Wikipedia

Llangynfelyn

Cered
Menter Iaith
Ceredigion

Y Lolfa

PP ar y BBC

Mynegai
Papurau
Bro
Ceredigion

Newyddion
BBC
Cymru

Golwg
360

 

 

 

Gwefan Gwybodaeth Ceredigion Gwefan Gwybodaeth Ceredigion
 
Diweddarwyd gan y gwefeistr: 17-02-2011