Papur Pawb Sain

Mae Papur Pawb Sain ar gael i’r rhai sydd â nam ar y golwg.

Mae modd derbyn Papur Pawb Sain mewn dwy ffordd:

  • recordiad ar chwaraewyr MP3
    I drefnu, cysylltwch â Bleddyn Huws, 01970 823448, huws -dot- henllan -at- btinternet -dot- com

  • lawrlwytho’r rhifyn cyfredol yn uniongyrchol i’ch cyfrifiadur
    Cliciwch yma:

Rydym yn ddiolchgar i Gronfa Eleri am y grant i brynu’r offer MP3.