Prynu a Thanysgrifio

Mae Papur Pawb yn cael ei gyhoeddi’n fisol, 10 gwaith y flwyddyn o fis Medi i fis Mehefin. £0.50 yw’r pris.

Gellir prynu Papur Pawb yn y siopau hyn:

Aberystwyth
Inc
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Siop y Pethe

Bow Street
Siop Spar

Machynlleth
Mr News

Penrhyn-coch
Swyddfa’r Post

Tal-y-bont
Garej Davmor
Y Llew Gwyn
Salon Leri
Siop Spar

Tre’r-ddôl
Cletwr (Siop Cynfelyn)

Tanysgrifio
Pris tanysgrifiad blwyddyn drwy’r post yw £12. Os oes diddordeb gennych chi mewn tanysgrifio cysylltwch â Bleddyn Huws: huws -dot- henllan -at- btinternet -dot- com